Oferta

Oferta firmy obejmuje: 
 
·  Usługi z zakresu projektowania, budowy i przebudowy sieci światłowodowych
· 
Usługi z zakresu projektowania, budowy i przebudowy sieci miedzianych
· 
Usługi z zakresu projektowania, budowy sieci strukturalnych

·  Projektowanie i budowę systemu mikrokanalizacji światłowodowej
·  Projektowanie i budowę kanalizacji teletechnicznych pierwotnych i wtórnych
·  Projektowanie i budowę rurociągów kablowych
· 
Wdmuchiwanie mikrorurek i mikrokabli światłowodowych
·  Wdmuchiwanie kabla światłowodowego do wtórnika z już istniejącym kablem OTK
·  Montaż i konfigurację urządzeń abonenckich
·  Kompleksowy montaż szaf kablowych i strukturalnych
·  Budowę studni oraz linii kablowych podziemnych i napowietrznych

· 
Usługi koparko-ładowarkami
· 
Realizację prac ziemnych z zakresu technik bezwykopowych (przeciski Ø 75-160)
·  Prace ziemne przy użyciu koparko-ładowarek i minikoparek
·  Montaż przełącznic, spawanie światłowodów
·  Wykonywanie pomiarów kabli światłowodowych jednomodowych oraz wielomodowych
·  Detekcja zanieczyszczeń i uszkodzeń ferruli (złącza, pigtaile) za pomocą wideo-kamery inspekcyjnej

·  Wykonywanie pomiarów sieci strukturalnej


W związku z planami w zakresie zagospodarowania istniejących urządzeń transmisyjnych proszę o zwiększenie gabarytów szafy w zakresie użytkowej głębokości szafy - do minimum 600 mm (zamiast zapisanych w PFU min. 420mm - co pozwoli nam zainstalować już posiadane urządzenia, które bez uwzględniania rezerwy na długość wtyczek przewodu zasilającego i patchcordów posiadają głębokość 470 mm).”